Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej w Pławnej

Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią orzeczeniem ppp w Szkole Podstawowej w Pławnej

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Pławnej

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy V szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy VIII szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy VIII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Kryteria oceniania z plastyki w klasach IV – VII

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki w szkole podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z biologii

Przedmiotowy System Oceniania z geografii

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z historii i wos

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej w Pławnej

Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Pławnej

Karta zapisu  dziecka do   oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej  w Pławnej

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły