Dokumenty szkoły

Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole

Przedmiotowy System Oceniania język polski

Statut Szkoły Podstawowej w Pławnej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią orzeczeniem ppp w Szkole Podstawowej w Pławnej

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Pławnej

Kryteria oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Kryteria oceniania z plastyki w klasach IV

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki w szkole podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas V szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV szkoły podstawowej

Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Kryteria oceny osiągnięć uczniów z historii w klasach IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej w Pławnej

Przedmiotowy System Oceniania z chemii kl.VII

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Karta zapisu  dziecka do   oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej  w Pławnej na rok szkolny 2021/2022