Program profilaktyczny Unplugged

W październiku 2020r. w Szkole Podstawowej w Pławnej przeprowadziłam warsztaty profilaktyczne, program rekomendowany „Unplugged” dotyczący profilaktyki uzależnień. Cykl 24 lekcji był przeznaczony dla klasy 7 i 8. Każda z klas brała udział w 12 lekcjach.

Oprócz tego, zostały zrealizowane warsztaty z rodzicami, także według wytycznych programu Unplugged (strona z rekomendacją PARPA : https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne).

Łącznie w programie wzięło udział 28 uczniów oraz ich rodzice.

Każdy z uczniów dostał i pracował w oparciu o zeszyt ćwiczeń który zostawił dla siebie po zakończeniu programu. Praca w ćwiczeniach wymagała od uczniów pracy także indywidualnego zaangażowania i wymuszała refleksję m.in. nad swoimi uczuciami, nawykami i poglądów na temat używek. Odniosłam wrażenie, że dzieci zdecydowanie preferują warsztaty profilaktyczne pod kątem pracy na ich zasobach i umiejętnościach radzenia sobie w sytuacjach trudnych co zapewnia program Unplugged.

Dzieci ich rodziców zainteresowała interaktywna forma przeprowadzanych spotkań.

Spotkania z rodzicami były podzielone na różne tematy, gdzie podczas pierwszego tłumaczyłam na podstawie wyników różnych badań, dlaczego nastolatek zachowuje się dla nas w sposób często niezrozumiały oraz jak bardzo ważną rolę pełnią dorośli w tym momencie. Kolejne spotkanie dotyczyło wypracowania „złotego środka” między konsekwentnym wyznaczaniem granic a konstruktywnym wsparciem dziecka. Poruszyłam na kolejnym spotkaniu temat odnośnie tego, dlaczego właśnie w tym okresie są podatne na używki i co możemy zrobić aby towarzyszyć dzieciom podczas dążenia do dorosłości. To co mnie szczególnie ucieszyło to to, że rodzice byli aktywni i otwarci na nową wiedzę.

Jestem także dumna z postawy uczniów biorących udział w programie. Powiem szczerze, że nie pamiętam już tak dużego zaangażowania całych klas jak w SP Pławna.

Chcąc wzmocnić dzieci i podziękować za ich zaangażowanie poprosiłam Panią Dyrektor o przesłanie informacji w dzienniku elektronicznym do rodziców zawierających pochwałę dzieci.

Chciałam także pochwalić rodziców, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo ciężko ich zmobilizować do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Tutaj się też udało.

Podsumowując, w mojej ocenie, warto wprowadzać tego typu programy, ponieważ i dzieci i ich rodzice docenili i wykorzystały możliwość uczestniczenia w nich.

                                                                                                                                             Marta Jurkowska                                                                                                                                          Trener profilaktyki społecznej


Post Author: admin